Andreas Glenz – „Kreuję technologie bez granic”

 

 

Andreas Glenz urodził się 28 lipca 1954 r. w Rogowie na Górnym Śląsku. W latach 1974 - 1979 r. kształcił się na Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki. Doświadczenie w dziedzinie high-tech zdobył pracując w topowej firmie w Niemczech, szybko przechodząc kolejne stopnie rozwoju zawodowego. Przez 14 lat dr Glenz pracował naukowo rozwijając nowe techniki pomiarowo-badawcze, jak i pełnił funkcję szefa technicznego na Uniwersytecie w Heidelbergu. Potrafił w sposób wyjątkowy łączyć naukę z techniką. Tak też poprzez współpracę z noblistami i wybitnymi naukowcami zdobył sobie międzynarodową renomę.
W 1996 r. w rodzinnym Rogowie założył firmę PREVAC, która wiedzie prym w dziedzinie zaawansowanych technologii. Produktami firmy są głównie aparatury naukowo-badawcze, dzięki którym można tworzyć nowe materiały i technologie. Dziś na świecie pracuje już kilkaset urządzeń firmy PREVAC, które kreują lepsze jutro poprzez rozwój energetyki, medycyny, elektroniki, motoryzacji, nanotechnologii, badań kosmicznych itp. PREVAC jest marką światową, kojarzoną z jakością, innowacją oraz bardzo wysokimi parametrami.

 

Andreas Glenz o AGH


Już jako młody chłopak chciałem robić coś niezwykłego. Dlatego też mając 6 lat zbudowałem gokarta ze sztachet płotu i mojego wózka dziecinnego.
Uczęszczając do technikum marzyłem, aby dostać się na studia do AGH, bowiem wtedy była to jedna z nielicznych uczelni polskich, której dyplom był uznawany prawie na całym świecie.
Według mnie jest to nadal najlepsza uczelnia publiczna w Polsce. Sam zatrudniam absolwentów akademii i mam porównanie jakości nauczania z innymi uczelniami. Ci, którzy zdobyli wiedzę w AGH i mieli w sobie trochę chęci i samozaparcia, dziś odnoszą sukcesy zawodowe.
Uczelnia ma duże tradycje, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze dydaktyczno-naukowe. Coraz lepsze laboratoria zapewniają efektywne kształcenie studentów, dyplomantów oraz doktorantów i prowadzenie badań, co umożliwia realizację różnych projektów. Myślę, że nie bez powodu AGH jest co roku nagradzana i wyróżniana spośród innych uczelni w Polsce. Bardzo cenię sobie wizję uczelni, która nastawiona jest na ciągły rozwój, rozbudowę, unowocześnianie, wchodzenie w nowe technologie i nawiązywanie współpracy z uczelniami krajowymi jak i zagranicznymi.
Naukę w AGH wspominam z sentymentem, był to dla mnie nie tylko okres intensywnej nauki zawodu, ale również dobra szkoła życia. Po studiach w latach 80. podjąłem pracę w bardzo renomowanej i technologicznie topowej firmie w Niemczech. Wprawdzie ze względu na „żelazną kurtynę" nie znałem najnowszych technologii światowych, ale za to miałem bardzo szerokie i ugruntowane wykształcenie umożliwiające mi rozwiązywanie różnych problemów, co przy dalszej pracy nad sobą pomogło mi szybko wyprzedzić moich „zachodnich“ kolegów.
AGH to bardzo ważny etap w mojej karierze zawodowej i mam jej wiele do zawdzięczenia. Nie wiem czy bez niej miałbym teraz firmę produkującą aparatury naukowo-badawcze na najwyższym poziomie światowym i mógłbym uczestniczyć w kreowaniu topowych technologii.

Rekomenduję AGH!

 

 

 

 

 

 

 

 

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza