11.01.2022 r.


Dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH – „Z cukrzycą na Ty”

 

Zdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego z lewej strony aparatury badawczej. Mężczyzna w średnim wieku ubrany elegancko prezentuje sprzęt opierając lewą rękę na metalowej komorze analitycznej. Na jej szczycie znajduje się monitor. Po prawej stronie szafka z aparaturą.

Zdjęcie wykonane w Laboratorium Analizy Biomarkerów AGH. Zdjęcie: Maciej Talar

 


Zdjęcie portretowe mężczyzny w okularach w jasnej koszuli. Na twarzy ma czarne okulary.Artur Rydosz  Dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH, jest absolwentem Akademii na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Stopień naukowy doktora otrzymał, obroniwszy z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Detekcja gazów o małych koncentracjach z użyciem mikroprekoncentratorów". W roku 2019 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika za cykl publikacji: "Nanowarstwowe sensory gazów do zastosowań w detekcji biomarkerów".

Obecnie pracuje w Instytucie Elektroniki, na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Jest założycielem i prezesem Fundacji „Z cukrzycą na Ty”. Jego działalność akademicka wiąże się ściśle z misją fundacji, jaką jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nowych rozwiązań technologicznych do samokontroli cukrzycy. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych, w tym w renomowanych czasopismach medycznych oraz patentów. W swoich badaniach zajmuje się interdyscyplinarną tematyką związaną z czujnikami gazów, układami zatężania (prekonentracji) i wykorzystaniem czujników do zastosowań medycznych.

Otrzymał m.in. stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START–2015/START–2016 oraz stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców na lata 2019–2022. Obecnie realizuje finansowany przez Narodowe Centrum Nauki projekt „Badania nad wpływem techniki GLAD na własności 3S (czułość, selektywność, stabilność) sensorów gazów o zwiększonej odpowiedzi na biomarkery cukrzycy obecne w wydychanym powietrzu”, projekt NCN OPUS „Badania mikrofalowych czujników gazu na bazie wybranych tlenków metali – analiza teoretyczna i eksperymentalna”. Od marca do października 2022 będzie realizował projekt „dentyfikacja nowych biomarkerów komórek beta do wczesnego wykrywania stanów przedcukrzycowych i niealkoholowego stłuszczenia wątroby” w ramach stypendium przyznanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA w programie im. Mieczysława Bekkera w Institute for Bioengineering of Catalonia w Barcelonie w Hiszpanii. Jest członkiem Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w AGH. Został finalistą tygodnika „Polityka” w 2020 r. (nominacja w kategorii „nauki techniczne”).

 

 

Największą wartością dodaną AGH jest jej społeczność, której członkowie wspierają się na całym świecie

Artur Rydosz o AGH

Największą wartością dodaną AGH jest jej społeczność, której członkowie wspierają się na całym świecie. Słowa „jestem absolwentem AGH” otwierają wiele możliwości, gdyż absolwenci Akademii, oprócz świetnego przygotowania merytorycznego, mają również dobrze ugruntowane umiejętności miękkie, tak niezbędne w obecnych czasach. Rekomenduję AGH każdemu, kto oprócz ścisłej wiedzy poszukuje możliwości osobistego rozwoju. Akademia daje takie szanse  i wzorem najlepszych uczelni na świecie łączy ludzi o różnych talentach: technicznych, humanistycznych, a nawet artystycznych. Orkiestra Reprezentacyjna AGH czy Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” to już marki same w sobie.

Z kolei praca w AGH pozwala na prowadzenie interdyscyplinarnych badań, od badań podstawowych, po prace o charakterze wdrożeniowym. Dobrze przygotowana infrastruktura badawcza, liczne laboratoria, a przede wszystkim życzliwi oraz pomocni starsi koledzy i koleżanki to nieocenione wsparcie przy stawianiu pierwszych kroków w świecie nauki. AGH to nowoczesna uczelnia z tradycją, jest dla każdego!

 

Rekomenduję AGH!

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza