Edyta Brzychczy – „Śpiewająco drążę temat”

 


 

Edyta Brzychczy jest absolwentką kierunku Zarządzanie i Marketing w Przemyśle, który ukończyła z wyróżnieniem na Wydziale Górniczym AGH (obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii). Po obronie doktoratu w 2005 roku objęła stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. W roku 2013 Rada Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH nadała jej stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska w zakresie ekonomika górnictwa. Posiada stopień górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia. Jest autorką i współautorką ponad 80 publikacji m.in. z zakresu modelowania i optymalizacji produkcji górniczej oraz zaawansowanych technik data mining i baz wiedzy. Brała udział w pięciu grantach naukowo-badawczych oraz w kilku pracach realizowanych dla przemysłu. Była uczestniczką wielu konferencji naukowych. Pięciokrotnie została nagrodzona Nagrodą Rektora AGH za osiągnięcia naukowe. Jest członkiem Grupy Naukowej Pro Futuro – od początku działała w Komitecie Organizacyjnym Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, a dwukrotnie pełniła także funkcję prezesa grupy. W latach 2012-2016 była Prodziekanem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH ds. Kształcenia Stacjonarnego.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematów związanych z modelowaniem i optymalizacją procesów przemysłowych, algorytmami ewolucyjnymi, data mining i systemami wspomagania decyzji. Pasje górnicze łączy z zainteresowaniami pozanaukowymi, jakimi są muzyka, śpiew i psychologia. Prywatnie mama dwójki dzieci.

 

Edyta Brzychczy o AGH


Moją historię o AGH należałoby rozpocząć od wspomnienia o ojcu chrzestnym, pracującym w kopani węgla kamiennego „Krupiński”. Wspaniały człowiek, doświadczony górnik, „stara strzecha”. To jemu zawdzięczam zainteresowanie tym trudnym zawodem, a w konsekwencji wybór uczelni i wydziału. Patrząc z perspektywy czasu na wydarzenia i ludzi, z którymi spotkałam się do tej pory, wiem, że ten wybór był strzałem w dziesiątkę!

 

Czym dla mnie jest AGH?

A jak atut, którym niewątpliwie jest dyplom ukończenia studiów rozpoznawalny w kraju i za granicą. Spośród naszych absolwentów wywodzi się wielu prezesów największych firm w Polsce. Uczelnia zapewnia solidne wykształcenie i daje szerokie pole do rozwoju własnych pasji i zainteresowań.

G jak Górniczy, mój macierzysty wydział – obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, najstarszy Wydział Akademii, na którym mogłam zobaczyć, że uczelnia przywiązuje dużą wagę do tradycji. Wyjątkowym przeżyciem dla studentów i pracowników są obchody święta Barbórki z orszakiem górniczym przechodzącym ulicami miasta oraz z tradycyjnym skokiem przez skórę. 

H jak historia wspaniałej przygody, która dla mnie rozpoczęła się blisko dwadzieścia lat temu na studiach i trwa do dziś. To właśnie studia na AGH pokazały mi, że nauka i zdobyta wiedza może dawać mnóstwo możliwości rozwoju, a praca naukowca – może być źródłem olbrzymiej satysfakcji. W tym miejscu chciałabym podziękować moim wszystkim nauczycielom, a szczególnie nauczycielom z naszej uczelni, za to iż swoją wiedzą i postawą zachęcili mnie do wybrania tej drogi zawodowej. Akademia to dla mnie ostoja tradycji i symbol nowoczesności. Bycie jej studentem, wychowankiem, pracownikiem oznacza przynależność do wspaniałej i wyjątkowej społeczności akademickiej, jakiej nie ma nigdzie indziej.

 

Rekomenduję AGH!

 


 

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza