Edyta Mikołajczak – „Wiercę sukces”

 

 


Edyta Mikołajczak
 jest studentką ostatniego semestru drugiego stopnia studiów na kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Dzięki zamiłowaniom matematycznym już od drugiego roku studiów pod opieką prof. Jerzego Stopy rozpoczęła pracę naukową związaną z matematycznym modelowaniem eksploatacji złóż węglowodorów, co zaowocowało zajęciem II miejsca na 54. Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Górniczego. Rok później zajęła I miejsce w ogólnoeuropejskim konkursie European Regional Student Paper Contest w Londynie, co umożliwiło jej reprezentowanie AGH, Polski oraz całej Europy na konkursie ogólnoświatowym w Amsterdamie, gdzie zakwalifikowano jedynie 12 osób z całego świata. Trzeci rok studiów był jeszcze bardziej owocny. Począwszy od I miejsca na międzynarodowym konkursie w Pekinie, aż do zwycięstwa drugi raz z rzędu w corocznym konkursie ogólnoeuropejskim, tym razem odbywającym się w Budapeszcie. Zwycięstwo to zaowocowało reprezentowaniem Europy podczas SPE 2015 International Student Paper Contest w Houston, gdzie zajęła III miejsce na świecie, stając na podium najbardziej uznawanego w branży naftowo-gazowniczej ogólnoświatowego konkursu studenckiego. 

W 2016 roku po raz trzeci powtórzyła swój sukces na ogólnoeuropejskim konkursie w Stavanger w Norwegii. Zaproponowała wówczas inteligentny sposób sterowania złożem gazowo-kondensatowym. Nagrodą był udział w rywalizacji na szczeblu ogólnoświatowym, tym razem w odległym Dubaju. Ponadto za pracę inżynierską, w ramach której stworzyła aplikację komputerową do prognozowania eksploatacji złóż ropno-gazowych, znalazła się wśród laureatów konkursu na najlepsze prace dyplomowe poruszające tematy związane z branżą naftową. Jest również autorką kilku artykułów naukowych, brała udział w międzynarodowej konferencji Drilling-Oil-Gas 2016 oraz w międzynarodowym projekcie naukowo-badawczym realizowanym na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Ponadto pod opieką prof. Jerzego Stopy realizuje autorski plan studiów w ramach studiów indywidualnych. Za swoją działalność trzykrotnie została nagrodzona stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, czterokrotnie była laureatką stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz otrzymywała stypendia zewnętrzne. W roku 2017 otrzymała tytuł AS-a AGH.

 

Edyta Mikołajczak o AGH
Od dziecka miałam dryg do matematyki. Kiedy przechodziliśmy z rodzicami obok gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej, tata powtarzał: „tutaj będziesz studiować, kiedy będziesz duża”. Zatem celowanie w AGH było dla mnie jasne. Wybór kierunku dla każdego młodego człowieka jest bardzo trudny. Ja postawiłam na Inżynierię Naftową i Gazowniczą, która wówczas kryła przede mną wiele tajemnic, jednak na studiach stała się prawdziwą pasją. Akademia oferuje unikatowe kierunki, które można studiować tylko tutaj – tak jest w przypadku Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, który jest jedynym wydziałem w Polsce o takim profilu. AGH to nie tylko kształcenie na wysokim poziomie, świetna kadra, czy marka rozpoznawalna na całym świecie. AGH to przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera, wspaniałe tradycje i jedyna w swoim rodzaju brać studencka – to wybór, który polecam każdemu.

 

Akademia oferuje unikatowe kierunki, które można studiować tylko tutaj. 

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza