01.02.2022 r.


Koło Naukowe Eko-Energia – „Napędzani wiatrem”


 


                                                  Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia to jedno z największych studenckich kół naukowych funkcjonujących w AGH. Działamy przy Wydziale Energetyki i Paliw. Naszym opiekunem jest mgr inż. Maciej Żołądek. Zespół tworzy ok. 40 studentów z różnych wydziałów i kierunków. Głównym obszarem naszej działalności są odnawialne źródła energii, głównie energetyka solarna i wiatrowa.

Naszym największym jak dotąd projektem była WINDY – turbina wiatrowa z dyfuzorem o zmiennej średnicy. Projekt ten wychodzi naprzeciw wyzwaniu, jakim są niekorzystne warunki wiatrowe, i zakłada rozwiązanie umożliwiające zwiększenie czasu pracy urządzenia w ciągu roku oraz wykorzystanie wiatru o niższych prędkościach. Inny nasz projekt to laboratorium konwersji energii słonecznej, którego celem była analiza możliwości poprawy efektywności konwersji energii elektrycznej.

Za swoje osiągnięcia zdobyliśmy m.in. tytuł Projekt Roku StRuNa 2021 oraz tytuł EKOinnowacyjne Koło Naukowe w konkursie EKOinnowatorzy 2021. Prowadzimy również działalność naukowo-badawczą, której wyniki prezentowane są na licznych konferencjach oraz publikowane w artykułach naukowych.

 

 

 

Wspieranie projektów studenckich zachęca żądnych wiedzy młodych ludzi do podjęcia studiów w AGH oraz sprawia, że absolwenci mają lepszy start na rynku pracy

SKN Eko-Energia o AGH

AGH na tle innych uczelni wyróżnia pasja, która przekłada się na pionierską działalność studenckich kół naukowych. Poprzednie lata przyniosły nam doświadczenia kształtujące umysły młodych i pełnych inicjatyw członków koła. Mamy okazję do poszerzenia swojej wiedzy, zdobycia kompetencji w zakresie zarządzania projektem, a także – wzmacniania umiejętności manualnych. Praca w Eko-Energii to praca w dynamicznym i zgranym zespole, który łączy silna więź.

Pomoc ze strony uczelni daje nam możliwość realizacji naszych autorskich projektów, takich jak turbiny wiatrowe oraz osiągania wysokich wyników w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach lub konferencjach naukowych. Jest to ogromna wartość zarówno dla uczelni, pod względem badawczym czy promocyjnym, jak i dla nas samych. Wspieranie projektów studenckich zachęca żądnych wiedzy młodych ludzi do podjęcia studiów w AGH oraz sprawia, że absolwenci mają lepszy start na rynku pracy.

 

Warto studiować w AGH!

 

 

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza