Gordon Wasilewski – „Wracamy na Księżyc na stałe”

 

 


Gordon Wasilewski
– absolwent Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, a obecnie doktorant w Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz uczestnik pierwszego na świecie akademickiego programu kształcenia w dziedzinie zasobów kosmicznych w Colorado School of Mines. Z górnictwem kosmicznym związany od 2014 roku. Jego dziedziną zainteresowania jest przemysłowe wydobycie wody w warunkach pozaziemskich, dlatego też skupia się na trzech głównych filarach rozwoju tej dziedziny – badaniach podstawowych z zakresu transferu ciepła i masy oraz przemian fazowych wody, rozwoju nowych technologii górniczych i wiertniczych, oraz biznesowego aspektu zaopatrzenia gospodarki okołoksiężycowej w wodę i paliwo rakietowe z wody. Współtwórca pierwszego pozaamerykańskiego patentu dla górnictwa wody w warunkach planetarnych. Finalista konkursu ESA Space Exploration Masters. Autor wielu artykułów oraz wystąpień konferencyjnych. Obecnie w trakcie badań naukowych w Center for Space Resources Colorado School of Mine, gdzie ma okazje współpracować z najlepszymi specjalistami z tej dziedziny, a także rozwijać polsko-amerykańską synergię dla górnictwa kosmicznego.

Uniwersytet dał mi wszelkie podstawy do tego, aby móc się realizować
i zdobywać najlepszą dostępną wiedzę, a także przetwarzać te informacje w coś zupełnie nowego

Gordon Wasilewski o AGH

Do AGH przyciągnęła mnie ropa naftowa. Jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, na AGH odkryłem, że moim powołaniem jest nieco inny, choć bardzo analogowy przemysł paliwowy – wodór i tlen produkowany z pokładów lodu i innych źródeł wody na Księżycu, Marsie i małych ciałach okołoziemskich. Uniwersytet dał mi wszelkie podstawy do tego, aby móc się realizować i zdobywać najlepszą dostępną wiedzę, a także przetwarzać te informacje w coś zupełnie nowego. Najważniejsze są jednak nierozerwalne więzi, które stworzyliśmy przez okres studiów – z przyjaciółmi, bliskimi a także wieloma wykładowcami.
One procentują najbardziej i prowadzą do kosmosu!

 

 

 

 

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza