Jędrzej Blaut – „Co dwie strony, to nie jedna”

 

 

Jędrzej Blaut
Jest adiunktem w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas studiów magisterskich brał udział w licznych konkursach wynalazczych. Jego projekt  koncepcyjny modyfikacji gniazda USB rozwiązuje problem wkładania pendrive’a do gniazda USB nieprawidłową stroną. Zmiana polegająca na zastosowaniu elastycznej konstrukcji listwy portu, która dostosowuje się do ułożenia końcówki USB podłączanego urządzenia, pozwala zachować standardowe gabaryty portu i jest kompatybilna ze wszystkimi generacjami portu USB. W 2013 roku student AGH został laureatem „Konkursu na Pomysł”, w ramach którego uzyskał obsługę prawno-patentową kancelarii „Jarzynka i Wspólnicy”. Następnie dzięki wygranej w konkursie dla studentów i doktorantów „Student-Wynalazca”, zaprezentował swój wynalazek na 41. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie. Wynalazek „Podatne gniazdo USB” został nagrodzony przez międzynarodową komisję złotym medalem z wyróżnieniem.

 

Jędrzej Blaut o AGH

Pamiętam moment wyboru studiów – świadomość tego, że od tej decyzji zależy moja przyszłość była przytłaczająca. Wiele czasu poświeciłem na przeglądanie ofert różnych uczelni w kraju – wszędzie czegoś mi brakowało. Po długich poszukiwaniach zdecydowałem się na jedną z największych uczelni w Polsce – Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. O moim wyborze zdecydowały: szeroki profil kształcenia jaki oferuje Akademia, doskonale wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza, nauczanie ściśle związane z praktyką, współpraca zagraniczna, program studiów uwzględniający potrzeby rynku pracy, wszechstronny rozwój i nowoczesna infrastruktura. Ważnym czynnikiem była dla mnie również znakomita lokalizacja uczelni i kampusu, a także niepowtarzalna, legendarna atmosfera. Po pięciu latach studiów na Akademii jestem przekonany, że decyzja podjęta przed laty była właściwa. Przebywanie w środowisku jednej z największych polskich uczelni wyższych pozwala na nawiązanie wielu interesujących kontaktów, które często pozostają na dłużej. Wśród kadry dydaktycznej AGH znaleźć można wybitnych naukowców - ludzi z pasją, którzy „zarażają’’ swoim entuzjazmem studentów, czyniąc naukę nie przykrym obowiązkiem lecz przyjemnością. W skrócie studia na AGH to: najlepsi naukowcy, ciekawe znajomości, rzetelna wiedza, inspiracja.

Sprawdziłem i polecam!All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza