01.03.2022 r.


Małgorzata Włodarczyk-Biegun –          „Z pasji do Inżynierii Biomedycznej”


Kobieta uśmiecha się. Ubrana jest w biały fartuch. Przed kobietą stoi aparatura badawcza.

 Źródło: L'Oreal


Kobieta uśmiecha się. Ubrana jest w biały fartuchMałgorzata Włodarczyk-Biegun jest absolwentką Inżynierii Biomedycznej Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH. Obecnie pracuje na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz na Uniwersytecie Groningen w Holandii. Jej badania koncentrują się na zastosowaniu techniki biodruku 3D do budowy hierarchicznych rusztowań z materiałów polimerowych do zastosowań w regeneracji tkankowej oraz medycynie regeneracyjnej. Celem jej prac jest również budowanie innowacyjnych modeli tkankowych in vitro, w celu zastąpienia modeli zwierzęcych.

Uzyskała tytuł magistra w Polsce na kierunkach Inżynieria Biomedyczna oraz Psychologia. Tytuł doktora w dziedzinie inżynierii biomedycznej otrzymała w styczniu 2016 r. na Uniwersytecie Wageningen w Holandii, gdzie pracowała nad białkami rekombinowanymi do zastosowań biomedycznych. W latach 2016–2020 była zatrudniona w INM-Leibniz Institute for New Materials w Niemczech na stanowisku typu postdoc, gdzie prowadziła laboratorium biodruku 3D. W 2017 r. otrzymała nagrodę UNESCO-L'Oréal for Women in Science w uznaniu jej zdolności badawczych i umiejętności łączenia doskonalenia się naukowo z byciem matką.

 Od 2020 r. pracuje w grupie Polymer Science na Uniwersytecie w Groningen, gdzie otrzymała 3 prestiżowe granty. Otrzymała również grant NAWA Polish Returns (2019) na założenie własnej grupy badawczej w Polsce oraz grant NCN Opus na dalsze wsparcie badań. Łącząc wszystkie źródła finansowania, obecnie tworzy młodą grupę badawczą, zlokalizowaną częściowo w Holandii, a częściowo w Polsce, w celu prowadzenia innowacyjnych badań opartych na międzynarodowej współpracy.

 

 

 

AGH to uczelnia, która zrzesza wybitnych naukowców i nauczycieli, zapewnia edukację i trening na najwyższym poziomie oraz ukazuje nowe perspektywy

Małgorzata Włodarczyk-Biegun o AGH

W AGH rozpoczęła się moja przygoda z Inżynierią Biomedyczną. Prowadzone zajęcia pozwoliły mi zdobyć szeroką wiedzę oraz dostrzec jej aplikacyjność. To tutaj także pokazano mi znaczenie badań prowadzonych w zespołach międzynarodowych oraz znaczenie mobilności w nauce. W czasie swojej kariery naukowej za granicą wielokrotnie współpracowałam ze studentami i doktorantami z AGH – gościłam ich w ramach wymiany Erasmus, a obecnie jestem opiekunem naukowych dwóch doktorantów, którzy ukończyli AGH. Ich talent, pasja do nauki, wiedza oraz pomysłowość są jedyne w swoim rodzaju. AGH to uczelnia, która zrzesza wybitnych naukowców i nauczycieli, zapewnia edukację i trening na najwyższym poziomie oraz ukazuje nowe perspektywy. W żartach nazywam AGH „wylęgarnią talentów”. Zdecydowanie rekomenduję AGH jako uczelnię stawiającą na wiedzę oraz rozwój.

 

Rekomenduję AGH!

 

 

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza