Marek Sowa – „Wiedza, która procentuje”

 

 

 

Marek Sowa ukończył Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing.
W latach 1994–1998 był sołtysem rodzinnej wsi Bobrek, a później do roku 2003 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej w Bobrku. Równolegle w latach 1994–2002 był radnym Rady Miejskiej w Chełmku, a w latach 1994–1998 członkiem Zarządu Miejskiego w Chełmku. Z samorządem województwa związany jest od początku jego istnienia. Pracując w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w latach 1999–2002, kierował Agendą Zamiejscową Urzędu w Oświęcimiu, natomiast w latach 2003–2006 był zastępcą Dyrektora Kancelarii Zarządu. Odpowiadał m.in. za realizację i opracowanie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, koordynował prace związane z powstaniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Od 2006 roku jest radnym Województwa Małopolskiego. W latach 2007–2010 jako Członek Zarządu Województwa Małopolskiego sprawował nadzór m.in. nad funduszami europejskimi, rozwojem gospodarczym, polityką przestrzenną, mieniem województwa i geodezją. Od 2 grudnia 2010 roku pełni funkcję Marszałka Województwa Małopolskiego.
Jest członkiem Małopolskiej Rady Innowacji oraz założycielem Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Tarnowie. Zainicjował powstanie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Centrum Business in Malopolska (CEBiM) oraz Małopolskiej Rady Gospodarczej. W imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego negocjował umowę z Instytutem Studiów Wschodnich na organizację Forum Ekonomicznego w Krynicy do roku 2019. W latach 2008–2011 przewodniczył Komisji ds. Monitorowania Funduszy Europejskich przy Związku Województw RP. W 2011 r. komisja ta została przekształcona w Komisję ds. Finansów Publicznych, a Marek Sowa został wybrany jej przewodniczącym. Jest również delegatem Związku Województw RP do Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W 2012 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Marek Sowa o AGH


Zawsze miałem praktyczne podejście do nauki. Wiedziałem, po co się uczę – wiedza ze studiów ma być pomocna w codziennej pracy i działaniu. W mojej ocenie Akademia Górniczo-Hutnicza jest właśnie taką uczelnią – stawiającą na rozwój praktyczny. Absolwenci AGH opuszczają mury uczelni, posiadając nie tylko świetne przygotowanie teoretycznie, ale także dzierżąc w ręku konkretny fach. Nie bez powodu jest to jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Polsce. Pomimo, że czas moich studiów na AGH był też czasem intensywnej pracy zawodowej, zawsze miło wspominam ten okres i panującą tam atmosferę. Do tej pory jestem zresztą bardzo blisko związany z tą uczelnią – zarówno sentymentalnie i osobiście, jak i zawodowo.
Cieszę się, że jako marszałek Małopolski mogłem dołożyć swoją cegiełkę do jej rozwoju. Projekty, które tworzymy wraz z AGH to jedne z najważniejszych inwestycji dofinansowanych przez władze województwa. Centrum Informatyki, hala maszyn ACK CYFRONET AGH, czy powstające Centrum Energetyki, wpisują się w jeden z priorytetów działań samorządu i tworzą nową jakość edukacji w naszym regionie. Te inwestycje dają możliwość kształcenia studentów na poziomie, który jeszcze do niedawna był w naszym kraju i naszym województwie niewyobrażalny. Jesteśmy na jak najlepszej drodze prowadzącej do komercjalizacji badań naukowych, prężnej współpracy środowiska naukowego i biznesowego, i jak najefektywniejszego wykorzystania potencjału naukowego Małopolski.

Rekomenduję AGH!

 

 

 

 

 

 

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza