Mirosława M. Długosz – „Kreatywność to prawidłowa postawa”

 

 

 

Mirosława M. Długosz jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Badania naukowe prowadzi głównie w zakresie poszukiwania metod obiektywnej oceny postawy ciała człowieka. Jako laureatka programu Top 500 Innovators Mirosława odbyła dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda. Jest współtwórczynią inicjatywy Creative Cracow, która dała początek Fundacji Laboratorium Innowacji i Kreatywności. Jako prezes FLIK aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności oraz współtworzy zainspirowaną kalifornijskim podejściem metodykę kreatywnego myślenia i skutecznego działania Ctrl+Alt+Del.

Mirosława M. Długosz o AGH
AGH nie tylko kształci świetnych specjalistów. AGH to także miejsce, które łączy pasjonatów z różnych dziedzin, inspiruje i pomaga urzeczywistniać marzenia. Rekomenduję AGH osobom, które chcą zmieniać otaczającą je rzeczywistość, ponieważ dzięki zdobytej tutaj wiedzy i nawiązanym kontaktom wszystko staje się możliwe.

Mirosława Długosz o sobie
Od pierwszego roku studiów (kierunek Fizyka Medyczna i Dozymetria) aktywnie działałam w Kole Naukowym Bioinżynierii IMPLANT, którego następnie przez kilka lat byłam prezesem. Dwukrotnie zostałam laureatką (II i III miejsca) Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego w sekcji Akustyki Strukturalnej, Inżynierii Biomedycznej i Bioniki. Zajmowałam się też działalnością popularyzatorską w obszarze inżynierii biomedycznej: organizowałam stoiska IB na Dniach Otwartych AGH, pokazy aparatury medycznej podczas Dni Otwartych, Festiwali Nauki, Małopolskiej Nocy Naukowców, byłam jedną z inicjatorek pomysłu i współautorów książki „Inżynieria Biomedyczna. Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej”. Prowadziłam także Wirtualne Koło Naukowe Interdyscyplinarne w ramach projektu e-Akademia Przyszłości. Na IV roku studiów odbyłam półroczny staż w serwisie aparatury medycznej firmy Siemens Healthcare i stanęłam przed poważnym dylematem: dołączyć do zespołu serwisantów i rozpocząć pracę, którą na stażu zdążyłam pokochać, czy też zostać na uczelni i zrobić doktorat? Wybrałam tą drugą drogę i absolutnie nie żałuję. Póki co mogę śmiało powiedzieć, że moja naukowa droga jest pełna pozytywnych przygód. Zostałam laureatką drugiej edycji ministerialnego programu Top 500 Innovators, w ramach której odbyłam dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda. Inspiracje wyniesione ze Stanfordu wcielam w życie w różnych obszarach swojej działalności, m.in. całkowicie zmodyfikowałam formę prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, kładąc większy nacisk na pracę zespołową i metody projektowe. Razem z inną stypendystką z AGH, Weroniką T. Adrian, założyłam grupę Creative Cracow, której głównym celem było szerzenie postawy kreatywnej, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, patrzenia na problemy jako wyzwania. Creative Cracow kontynuuje swoją działalność w bardziej sformalizowanej formie jako Fundacja Laboratorium Innowacji I Kreatywności (FLIK). Prowadzimy warsztaty kreatywności dla różnych grup odbiorców, akcje społecznościowe, kreatywne śniadania i inne działania na rzecz tworzenia kreatywnych przestrzeni. Jesteśmy również współorganizatorem kolejnych edycji Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji, wydarzenia którego inicjatorem i pierwszym organizatorem jest AGH. Aktualnie prowadzę także kursy kreatywności dla studentów Informatyki Stosowanej WEAIiIB oraz na Wydziale Humanistycznym AGH. Po narodzinach drugiego syna obroniłam pracę doktorską w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Razem z fizjoterapeutą Wojciechem Kurzydło prowadzimy badania naukowe mające na celu opracowanie obiektywnych metod oceny postawy ciała człowieka.

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza