Paweł Olechnowicz – „Lubię działać energetycznie”

 

Paweł Olechnowicz – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, a także studium podyplomowego Politechniki Gdańskiej oraz MBA INSEAD w Fontainebleau.
W latach 2002-2016 prezes Grupy LOTOS S.A.
Spośród jego największych sukcesów wymienić należy: wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, konsolidację grupy kapitałowej oraz realizację jednej z największych inwestycji przemysłowych w Polsce – Programu 10+, wartego około 5,6 miliarda złotych. Realizacja tego programu w znaczny sposób wpływa na rozwój gospodarki Pomorza i całego kraju.
Działalność prezesa Olechnowicza i kierowanego przez niego koncernu wykracza również poza sfery biznesu. LOTOS to uznany partner kultury i sportu, a także promotor inicjatyw gospodarczo-społecznych podejmowanych wspólnie z władzami samorządowymi i wojewódzkimi oraz środowiskami naukowymi.
Od 2009 prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. To stowarzyszenie budujące współpracę między środowiskiem akademickim i gospodarczym.
Od 2010 przewodniczący Rady Dyrektorów Central European Energy Partners (CEEP). To międzynarodowe stowarzyszenie pożytku publicznego z siedzibą w Brukseli, reprezentuje szeroko rozumiany sektor energii z Europy Centralnej. Głównym celem działania organizacji jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii oraz bezpieczeństwa w sektorze energii UE.
W 2011 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej.

 

Paweł Olechnowicz o AGH
AGH to wspaniała uczelnia, która przygotowuje świetnie do dalszego życia, dalszego funkcjonowania zawodowego, ale i życia prywatnego. To również ogromna baza fachowców, naukowców z którymi potem współpracujemy - tak jak mnie się to przydarzyło w  działalności zawodowej, w dużym biznesie.
Z innej strony to wspaniałe przeżycia, wspaniały klimat i Uczelni i Krakowa. Juwenalia i kluby studenckie i różne inne formy wzajemnej integracji na poziomie wieku, w którym ja już nie jestem, ale to przecież baza do tego, żeby potem nie tylko wspominać tylko mieć te wartości, które się tutaj zdobywa i które potem dają bardzo wiele na drodze życiowej.
Świetna Uczelnia!

 

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza