Mgr inż. Piotr Rzeszut – „Sky is the limit”

 

 


Piotr Rzeszut ukończył Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie. Jest doktorantem na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, na specjalności Elektronika, oraz pracownikiem Zespołu Układów Wielowarstwowych i Elektroniki Spinowej w Katedrze Elektroniki. Dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest także stypendystą fundacji Sapere Auso. W 2017 r. został laureatem programu Diamentowy Grant, a w 2018 r. otrzymał tytuł AS-a AGH.
Od najmłodszych lat rodzice pielęgnowali jego zamiłowanie do nauk ścisłych, a mama pokazała mu, jak należy się uczyć. W czasie nauki w gimnazjum i szkole średniej jego największymi pasjami były: chemia, fizyka, informatyka i elektronika. Zamiłowanie do elektroniki odziedziczył po tacie, który studiował Elektronikę i Telekomunikację w AGH. To właśnie wtedy, jako mały chłopiec, pierwszy raz zobaczył schematy oraz obwody elektroniczne i zapragnął samodzielnie w przyszłości takie projektować – co też obecnie realizuje.
Już w czasie pierwszego roku studiów rozpoczął współpracę z kierowanym przez prof. dr. hab. Tomasza Stobieckiego Zespołem Układów Wielowarstwowych i Elektroniki Spinowej, co skierowało jego zainteresowania naukowe właśnie ku tym dziedzinom. Efektami działalności w tym zespole są m.in.: przyznany patent, autorstwo oraz współautorstwo publikacji naukowych czy wystąpienia na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Pracuje obecnie nad zagadnieniami związanymi z nowoczesnymi pamięciami komputerowymi, sprzętową realizacją sieci neuronowych oraz oscylatorami bazującymi na elementach elektroniki spinowej.

Poza sferą naukową realizuje się także w działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, prowadząc warsztaty, wygłaszając referaty w czasie festiwali naukowych oraz pisząc artykuły do czasopism branżowych.

Prywatnie jest miłośnikiem kina i muzyki filmowej. Pasjonuje go lotnictwo, żeglarstwo, fotografia oraz nowoczesne technologie. Uwielbia także poznawać nowe miejsca na świecie.

 

...nauki nie można uprawiać tylko dla osiągnięcia własnej satysfakcji i celów, nauką należy się dzielić, przede wszystkim
z młodym pokoleniem...

Piotr Rzeszut o AGH

AGH to dla mnie przede wszystkim ludzie, życzliwi ludzie. Gdyby nie pomocna dłoń podana mi przez profesora Tomasza Stobieckiego i jego zespół, a także wsparcie i pozytywne nastawienie innych pracowników Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, głównie z Katedry Elektroniki, z pewnością nie osiągnąłbym takich sukcesów i nie związał swojej przyszłości z badaniami naukowymi. W każdej chwili swojej edukacji, mimo iż nie zawsze było łatwo, czułem się zmotywowany do nauki i pogłębiania swojej wiedzy, a moja Alma Mater tworzyła i wciąż stwarza warunki do dalszej podróży przez świat nauki i techniki.
Usłyszałem kiedyś stwierdzenie, że łatwo jest być dobrym naukowcem, ale nie łatwo jest być dobrym człowiekiem. Po latach spędzonych w AGH mogę powiedzieć, że osoby, które spotkałem na swojej drodze, nie mają problemu, aby łączyć obie te cechy. Co więcej, przekazały mi nie tylko wiedzę, ale także ważne przesłanie – nauki nie można uprawiać tylko dla osiągnięcia własnej satysfakcji i celów, nauką należy się dzielić, przede wszystkim z młodym pokoleniem, aby pozostawić po sobie nie tylko obszerną listę publikacji, ale także godnych następców i dobre wspomnienia ze współpracy na wielu płaszczyznach.

 

 

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza