„AGH to dobre rozwiązanie!” –

Cykl spotkań dla kandydatów na studia

 

 

III spotkanie – Energetyka, ekologia i nauki o Ziemi – 11 lutego 2015 r.

 

Trzecie spotkanie z cyklu „AGH to dobre rozwiązanie!” odbyło się 11 lutego 2015 roku i poświęcone było kierunkom studiów związanym z energetyką, ekologią i naukami o Ziemi, prowadzonym w Akademii Górniczo-Hutniczej. Przedstawiciele AGH – pracownicy naukowi, absolwentka oraz student – przybliżyli słuchaczom osiągnięcia z omawianych dziedzin, mające wpływ m.in. na przemysł i rozwój nowych technologii.

 

Wszystkich, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w spotkaniu, zapraszamy do wysłuchania wykładów.

„Badania interakcji kwarc-aminokwasy w aspekcie rozpoznania najwcześniejszych faz powstania życia na Ziemi” - prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, pracownik naukowy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

„Ogniwa paliwowe jako generatory energii elektrycznej w XXI wieku” - dr inż. Magdalena Dudek, pracownik naukowy Wydziału Energetyki i Paliw

„Sposoby wykorzystywania odpadów energetycznych. - mgr inż. Joanna Sierka, absolwentka Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

„Perspektywy wydobycia gazu z łupków w Polsce” - Maciej Wawrzkowicz, student Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza