Prof. Tadeusz Uhl – „Stosuję wiedzę w praktyce”

 

 

Tadeusz Uhl – urodził się w Nowym Sączu w 1956 roku. Maturę zdał w roku 1974 w II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, na kierunku Automatyka ukończył w roku 1980, uzyskując dyplom mgr. inż. z wyróżnieniem. W 1983 roku obronił na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych pracę doktorską. W roku 1990 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a w 1991 roku objął stanowisko profesora AGH, a w 1997 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Spędził 6 lat za granicą, pracując zarówno w przemyśle, jak i na uczelniach w Holandii, Belgii, Francji, USA i Japonii.
W 1998 roku założył firmę inżynierską Energocontrol, która w ciągu 16 lat działalności została przekształcona w grupę firm inżynierskich pod nazwą EC Grupa. Grupa składa się z 14 firm, głównie spin-off, które kontynuują prace badawcze prowadzone w AGH. Obecnie firma zatrudnia w Polsce i za granicą kilkuset inżynierów, głównie absolwentów AGH. EC Grupa realizuje projekty dla klientów na całym świecie z zakresu wysokich technologii w branżach: energetycznej, kolejowej, lotniczej oraz maszynowej.
Prof. Tadeusz Uhl jest obecnie kierownikiem Katedry Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, gdzie zarządza grupą 22 pracowników naukowych i 50 doktorantów. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na mechatronice, dynamice strukturalnej, monitorowaniu i diagnostyce konstrukcji. Jest kierownikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz autorem ponad 700 publikacji naukowych. Efektem jego prac badawczych jest 41 patentów krajowych i międzynarodowych, których jest autorem i współautorem. Dotychczas był promotorem 42 obronionych prac doktorskich. W latach 2005–2007 był redaktorem naczelnym czasopisma „Pomiary Automatyka Kontrola”.
Profesor jest członkiem wielu prestiżowych organizacji oraz instytucji naukowych w kraju i za granicą, zajmując wysokie stanowiska, w tym m.in. jako: Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, członek z wyboru Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek Zarządu RBF (Railway Business Forum), członek Komitetu Krajowego IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science), członek Komitetu Technicznego Mechatroniki przy IFToMM.
Warto podkreślić, że Profesor jako pierwszy Polak został powołany do udziału w pracach Grupy Wysokiego Poziomu (High Level Group) w zakresie Kluczowych Technologii (KTE – Key Enabling Technologies), która działa przy Komisji Europejskiej. Działania HLG KET koncentrują się na ustalaniu kierunków rozwoju nowoczesnych gałęzi europejskiej gospodarki w Programie Horyzont 2020.
Otrzymał wiele zaszczytnych wyróżnień: „Krakowianin Roku 2012” w kategorii „Nauka”, „Naukowiec XXI wieku” przyznany przez V Forum Nowej Gospodarki, „Człowiek roku – przyjaciel kolei” 2008 w kategorii „Nauka”, a w 2010 r. został laureatem subsydiów profesorskich w ramach konkursu „Mistrz” przyznawanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.
Profesor jest inicjatorem interdyscyplinarnego kształcenia opartego na projektach w zakresie mechatroniki oraz jednym z twórców kierunku kształcenia „Mechatronika”, a także inicjatorem współpracy międzynarodowej z wieloma uczelniami w kraju i za granicą w ramach umów bilateralnych oraz programów ERASMUS.
Znakomicie sprawdza się jako organizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym EWSHM 2008, największej europejskiej konferencji w zakresie monitorowania i diagnostyki konstrukcji.
W czasie studiów uprawiał lekkoatletykę oraz biegi średnie, znajdując się w krajowej czołówce w powyższych dyscyplinach.

Prof. Tadeusz Uhl o AGH
Jestem dumny z tego, że jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Panuje w niej specyficzny, rzekłbym unikalny klimat do studiowania, a jej studenci i absolwenci tworzą jedną rodzinę – inżynierów AGH. To odczuwa się na każdym kroku, zarówno w czasie studiów, jak i potem – w życiu zawodowym, nie tylko w kraju, ale na całym świecie. Absolwentów AGH charakteryzuje specyficzny, bardzo logiczny sposób myślenia i wyrażania swoich myśli. To świadczy o tym, że nasza uczelnia daje nie tylko wiedzę, ale również kształtuje osobowość swoich absolwentów. Są oni bardzo kreatywni, zdyscyplinowani, biorą udział w wielu ambitnych i innowacyjnych projektach i zawsze utożsamiają się ze swoją Alma Mater. W przypadku naszych absolwentów nie powinniśmy mieć absolutnie żadnych kompleksów w kwestii ich wiedzy i kompetencji. Twierdzę tak z całym przekonaniem, jako człowiek o międzynarodowym doświadczeniu zawodowym, a ponad sześć lat przebywania za granicą – w różnych krajach – to moje przekonanie mocno potwierdza.
Na naszej uczelni mamy świetną kadrę, zdolnych i entuzjastycznie nastawionych do pracy studentów, realizujemy różne, bardzo ciekawe i wartościowe projekty oraz ściśle współpracujemy z przemysłem. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi na świecie. Bez fałszywej skromności twierdzę, że to inni na świecie powinni się od nas uczyć. Mamy unikalny kampus wraz z dużą liczbą akademików, świetną – stale udoskonalaną – infrastrukturę dydaktyczną i badawczą, to wszystko stwarza przyjazne otoczenie i klimat do nauki i pracy. Jesteśmy dumni z naszych tradycji, kultywujemy je, ale też staramy się rozwijać najbardziej nowoczesne dziedziny nauki i techniki.
Jako profesor tej uczelni widzę, że studiowanie w AGH nie tylko pozwala studentom zdobywać wiedzę, ale daje im wiele możliwości realizowania ich pasji, czemu chętnie sekunduję. Widzę też, że dzięki temu studiowanie w AGH jest także prawdziwą przyjemnością.
Z kolei, jako przedsiębiorca, zauważam wyraźną przewagę naszych absolwentów na rynku pracy nad absolwentami innych, podobnych uczelni,  która wynika z naprawdę dobrej wiedzy, a zarazem z ich praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów zawodowych. Widać również wyraźnie, że nasza uczelnia poza stricte zawodowymi kwalifikacjami pozwala im zdobywać także inne, ważne umiejętności – pracy zespołowej i komunikowania się – w zespole i w relacjach zewnętrznych. Te umiejętności, te cechy osobowości pracowników są we współczesnym biznesie niezwykle ważne.

 

Zrobotyzowane laboratorium badań konstrukcji.

All rights reserved © 2014 Akademia Górniczo-Hutnicza